Våra insatser för individ och samhälle

Varje människa har en given plats i välfärdssamhället i Örnsköldsvik.

Aktuella insatserPsykeveckanJämställt Örnsköldsvik fritt från våldAvslutade insatser
Psykeveckan Örnsköldsvik Smörblomma bakgrund plus logo 2x3 webb 1

Psykeveckan Örnsköldsvik

Årligt evenemang främjar öppen dialog om psykisk (o)hälsa

Psykeveckan i Örnsköldsvik är ett årligt återkommande arrangemang som syftar till att öka förståelsen och kunskapen om psykisk ohälsa och psykisk sjukdom samt konsekvenserna av det. Tillsammans med lokala organisationer och föreningar erbjuder veckan kostnadsfria aktiviteter för deltagare från 16 år och uppåt.

Sedan 2005 har Psykeveckan varit en viktig mötesplats där samhällsaktörer och deltagare gemensamt arbetar för ett öppnare samhälle. Målet är att främja lika värde och skapa en dialog om psykisk hälsa. Genom föreläsningar, workshops, och aktiviteter (konsert, utställningar, m.m.) bidrar Psykeveckan till att öka medvetenheten och minska stigmat kring psykisk ohälsa. Oavsett om du är anhörig, vän, arbetskamrat, idrottsledare, förälder, professionell eller har egen erfarenhet av psykisk ohälsa är du välkommen!

Planeringen för Psykeveckan 2024 är igång! Vi kommer publicera programmet så fort det är klart. Under tiden du väntar ta gärna del av tidigare program!

Program: 2020202120222023

Jämställt Örnsköldsvik Fritt från Våld.

– vi förebygger bäst tillsammans!

Jämställt Örnsköldsvik Fritt från Våld (JÖFFV) är ett kommunövergripande utvecklingsarbete som samordnas av Örnsköldsviks kommun, Samordningsförbundet och Polisen.

Målet med utvecklingsarbetet är att jämställdheten i Örnsköldsvik ska öka och att våldet ska minska samt att minska ekonomiska, emotionella och samhälleliga kostnader för våldet.

Samordningsförbundets ingång är NNS (Nationella nätverksföreningen för samordningsförbund) deltagande i regeringsuppdraget Stoppa våldet!

Mer om JÖFFV
Jamstallt Ornskoldsvik Samordningsforbundet FINSAM Vy over Ovik Stad Rosa Himmel 1 webb