Samordnings­förbundet i Örnsköldsvik

Samordningsförbundet – tillsammans utvecklar vi välfärden i Örnsköldsvik.

FINSAM Örnsköldsvik Samordning Partners Grafik 3x2 ver2
SF Ovik logo medium

Samordningsförbundet i Örnsköldsvik består av Örnsköldsviks kommun, Region Västernorrland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Förbundet har till uppgift att samordna och finansiera insatser för att främja personer som inte är i arbete. De lokala behoven och resurser avgör vad som behövs. Exempel som kan bekostas är utbildningar, utveckla effektiva metoder eller arbeta med förebyggande insatser.

Alla verksamheter/insatser/projekt är förankrade i den lokala samverkansgruppen LSG och ska beskrivas i en egen verksamhetsplan med mätbara effektmål samt ha ett tydligt folkhälsoperspektiv. Det ska tydligt framgå att minst två av förbundets parter är involverade i någon form. Förbundets finansiering av insatserna regleras i avtal mellan samordningsförbundet och aktuell huvudman. Avtalen kan löpa på ett eller flera år.

Samordningsförbundets har fyra strategiska områden som lyfter och speglar möjligheter och utmaningar samt utgör utgångspunkt i förbundsstyrelsens prioriteringar under verksamhetsåret.

  • Individens självförsörjning
  • Främjande och förebyggande folkhälsoarbete
  • Samordning av medlemsorganisationernas resurser inom förbundets beslutade målområden.
  • Hållbarhet vad gäller samverkansarbetets behovsanalys, struktur, insatser och uppföljning.

Programförklaring.

Samordningsförbundet – tillsammans utvecklar vi välfärden i Örnsköldsvik.

Örnsköldsviks kommun, Region Västernorrland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen – fyra aktörer som har fått uppdraget att samverka, inom Samordningsförbundet Örnsköldsvik, för att möjliggöra en än bättre välfärd.

Samordningsförbundet Örnsköldsviks styrelse, med representanter från de fyra aktörerna, är överens om att vi än mer behöver synliggöra vikten av samordning mellan aktörer. Allt för att hjälpa den enskilda människan till ökad livskvalité och därmed en tydlig riktning.

- Varje människa har en given plats i välfärdssamhället i Örnsköldsvik.

Samordningsförbundet Örnsköldsviks tydliga viljeinriktning och strategi är att vi ska arbeta kraftfullt för människors självförsörjning, utveckla folkhälsoarbetet för psykisk hälsa samt skapa möjligheter för ungas och nyanländas etablering i samhället.

Vårt fokus är att tillvarata varje människas unika förmåga och möjlighet att bidra i samhället.

Vi har i uppdrag att skapa medvetenhet och dialog om våldsförebyggande arbete och våld i nära relationer. I samverkan ska vi verka för ett jämställt Örnsköldsvik fritt från våld.

Samordningsförbundet Örnsköldsvik FINSAM Verksamhet utbildning 02

– Vårt fokus är att tillvarata varje människas unika förmåga och möjlighet att bidra i samhället.