Unga vuxna som av olika anledningar står en bit från arbetsmarknaden och har ett behov av längre stöd för att komma vidare mot egenförsörjning (arbete/ utbildning). Individen kan delta i verksamheten via bistånd, hänvisning från myndighet eller på egen ansökan (förebyggande/ uppsökande).

Plattform U är en coachande är till viss del öppen, d v s individen kan komma till en början utan anvisning/ biståndsbedömning. Uppvisat behov avgör om aktiviteten övergår till någon annan typ av aktivitet. De aktiviteter som erbjuds är coachande samtal, grupputbildningsblock, inblick i olika studieformer, förberedande praktik och arbetsmarknadsåtgärd inför arbete. För att möjliggöra ett bra underlag för bedömning om individens behov av stöd i aktiviteter, exempelvis i ett arbete, kommer en arbetsterapeut att arbeta med aktivitetsförmågebedömningar utifrån specificerat uppdrag.

Mål

  • Att stötta ungdomar på vägen mot arbete eller studier.
  • Att samarbetet intensifieras mellan olika samverkanspartners så att ungdomarna så snabbt som möjligt kommer in i en stärkande aktivitet.
  • Att erbjuda alla som har ett behov av 7TJUGO denna insats, genom att utöka ingångarna.
  • Samverka för att skapa fler platser för arbetslivsinriktad rehabilitering
  • Att vara en uppsökande verksamhet.
  • Att tydliggöra möjligheter att gå vidare från aktiviteter via AME.
  • Att fortsätta utveckla samarbetet med vuxenutbildningens studievägledare.

Målgrupp

Unga vuxna mellan 16-30 år.

Remiss

Verksamheten är till viss del öppen, d v s individen kan komma till en början utan anvisning/ biståndsbedömning.

Kontaktuppgifter

E-post:

Plattform U logo webb

Kort fakta

Projektägare: Örnsköldsviks kommun.

Samverkande parter: Örnsköldsviks kommun, Region Västernorrland, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan.

Kontaktperson projekt: Susannah Kroon, .