Hos samtalsbyrån kan den unge få råd, stöd och hjälp att hantera det som känns svårt. På Samtalsbyrån erbjuds professionell samtalsbehandling med fokus på hälsa och individens självläkande krafter. Visar det sig att man behöver någon annan typ av stöd kan samtalsbyrån hjälpa till att slussa vidare.

Samtalsbyran möter drygt 100 ungdomar/år i åldern 16-30 år. De söker främst för nedstämdhet, stressymptom, ångest och relationsproblem. Samtalsbyrån för unga är samlokaliserad vid Ungdomsmottagningen i lättillgängliga lokaler för att hitta samordningsvinster utifrån ungdomarnas bästa.

Syfte

En gemensam plattform för samverkan och samarbete kring ungas psykiska hälsa. Uppdraget är att hjälpa målgruppen med sina funderingar innan de blir för stora eller negativa. Samtalsbyrån ska fungera som ett naturligt steg före vårdens olika alternativ.

Mål

Samtalsbyrån är en stabil och välkänd verksamhet för att förebygga psykisk ohälsa hos unga vuxna i Örnsköldsvik.

Målgrupp

Samtalsbyrån är till för ungdomar mellan 16 och 30 år som vill ha en utomstående person att prata med.

Remiss

All kontakt med Samtalsbyran är frivillig och ingen remiss krävs. Ungdomar kan själv ta kontakt vi telefon eller mejl. Det är gratis att besöka Samtalsbyran.

Kontaktuppgifter

Telefon: 0660-887 95
E-post:
Besöksadress: Bergsgatan 9, 891 34 Örnsköldsvik

Kort fakta

Projektägare: Örnsköldsviks kommun.

Samverkande parter: Örnsköldsviks kommun, Region Västernorrland, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Polisen.

Kontaktperson projekt: Maria Ingelsson, .