Finns personer i samhället som har hamnat i utanförskap på grund av ohälsa eller andra orsaker. Behovet av samordning av myndigheters insatser är av vikt för att dessa ska kunna nå ut på arbetsmarknaden eller få rätt stöd i rätt tid.

Utifrån tidigare utredningar har man sett vikten av samverkansforum där representanter från olika myndigheter arbetar. Resurslotsen är en samverkansarena som har till uppgift att effektivisera och förenkla samordningen av insatser gentemot individens väg mot egen försörjning.

Syfte

Syftet med Resurslotsen är effektivisera och förenkla samordningen av insatser gentemot individen. Att erbjuda ett behovsstyrt stöd som innebär att varje individ finner rätt plats av rätt aktör i rätt tid med rätt förutsättningar.

Mål

Med hjälp av samordnare tydliggöra och stärka samverkan mellan samarbetsparterna och genom detta delta i övergripande målet att öka andelen personer till självförsörjning och studier.

Effektivisera kartläggningsfasen och genom detta förkorta tiden för att starta upp rehabiliteringsprocessen och vägen mot egen försörjning.

Målgrupp

Personer mellan 16-64 år som står långt ifrån arbetsmarknaden, psykisk eller fysisk funktionsnedsättning och där ärendet bedöms komplex.

Remiss

Handläggare aktualiserar ärende till Resurslotsen utifrån skriftligt samtycke från personen.

Kontaktuppgifter

Samordnare: Emmelie Carlsson
Telefon: 076-104 12 41
E-post:

Mer om Resurslotsen

Beredningsgruppen består av representanter från samverkansparterna. Här bereds och konsulteras ärenden som initierats av samverkanspartnerna. Utifrån den samlade kompetensen bedömer beredningsgruppen om personer har behov av fördjupad samordning och ger rekommendationer till insats.

Resurslotsen

TitelStorlekUpplagdLadda ner
Aktualiseringsblankett Resurslotsen320.65 KB2023-12-18 Ladda ner
Avvikelseblankett Resurslotsen151.51 KB2023-12-18 Ladda ner
Samtyckesblankett Resurslotsen279.91 KB2023-12-18 Ladda ner

Kort fakta

Samordnarens roll i tjänsten som utvecklingsstrateg hos samordningsförbundet.

Samverkande parter: Örnsköldsviks kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västernorrland.

Kontaktperson: Emmelie Carlsson.