Du är inte ensam

Psykeveckan 2023 – vecka 45

Under psykeveckan vill vi gemensamt öka förståelsen för och kunskap om psykisk (o)hälsa, psykisk sjukdom och konsekvenserna av detta.

Psykeveckan vill verka för ett öppnare samhälle där allas lika värde är självklart.

FINSAM Örnsköldsvik Samordning Partners Grafik 3x2 ver2

Årets tema är “Du är inte ensam”. Några av föreläsningarna kommer gå att se i efterhand, scrolla ner till respektive föreläsning för att hitta länken.

Följa gärna https://www.instagram.com/ psykeveckanornskoldsvik/

Allt är kostnadsfritt!

Under hela veckan kommer Biblioteken i Örnsköldsvik boktipsa på Facebook https://www.facebook.com/bibovik och Instagram: https://www.instagram.com/bibovik/

Utställning Arkenbiblioteket

Måndag 6/11 kl. 12 – fredag 1/12 kl. 12.

Med start under psykeveckan v.45 finns utställningen “Drömmar och verklighet” att ta del av på Arkenbiblioteket. Utställningen är skapad av barnen på Rädda barnens barnvänliga plats i Mellansel med hjälp av Maria Wilcke, bildpedagog, Kulturskolan. Ett samarbete mellan Rädda barnen, Kulturskolan, Flerspråkigt Centrum och Biblioteken i Örnsköldsvik

Psykeveckan är ett samarrangemang mellan:

Arrangörer.jpg

EFTERHANDSVISNING

Vid varje enskild föreläsning finns en länk till den inspelade versionen. Dessa länkar finns tillgängliga till 24 november kl. 17.00

INVIGNING AV PSYKEVECKAN

Mingel. Har du några funderingar gällande stöd och hjälp som finns i Örnsköldsviks kommun? Vi har bjudit in olika verksamheter, föreningar m.fl. att finnas på plats för dig! Vill få tips och råd, kom och delta på minglet!

Trubadur/konferencier: Oscar Sundelin

Invigningstalare: Anna-Britta Åkerlind

Gäst: Mats Helli från Studio Rex

Speaker: Anette Bodén

Fika till försäljning!


DAVID KROON

Ett krig mot dom ”vuxna” som inte gick att vinna

David föreläser om sina erfarenheter om bland annat ADHD, missbruk. Också om hur musiken blev hans vändpunkt och att han idag livnär sig på den drömmen ingen annan än han själv trodde på.


ULRICA STIGBERG

”Om ingen pratar om det hur ska man då veta?”

För en del är porren en spännande värld att gå på hemlig upptäcktsfärd i. För andra är porren en tillflyktsort när livet på ett eller annat sätt gör ont. Men vad gör porren med den som tittar och hens tankar om och förväntningar på sex? Hur vet man om man är porrberoende? Och vad gör man om man är det? Föreläser gör Ulrica Stigberg, som tillsammans med Maria Ahlin skrivit boken: Visuell drog, om barn, unga och nätporr.


DANIEL GESSLIN

Hopp för personer med självskadebeteende- behandling för ett friskare liv. Den bygger på förståelse för problematiken och omgivningens reaktioner på den. Hur man nå förändring genom balans mellan förändring och acceptans

KVINNOJOUREN, BRÅ, POLISEN

Vi får en inblick om hur vi mår i Örnsköldsvik och de viktigaste risk/skyddsfaktorer relaterat till ungas psykiska mående kopplat till droger. Även konkreta exempel på vad kommunen och andra aktörer gör tillsammans för att upptäcka och möta behoven. Vi kommer även få berättat för oss om hur psykisk ohälsa är en konsekvens av våld, med fokus på självskadebeteende.

VERNISSAGE

Vernissage för utställningen ”Drömmar och verklighet”, Utställning “Drömmar och verklighet” (ornskoldsvik.se)

Barnen som står bakom utställningen Drömmar och verklighet, visar upp sina alster.


VARDAGSRUMMET

Samtalskväll för närstående

En kväll då vi samtalar om hur man som närstående kan bemöta och förhålla sig till sitt barn/sin ungdom som lider av psykisk ohälsa. Vi utgår från valda delar ur boken ”Ibland finns det inga enkla svar”. Hur samlar man energi för att orka stötta? Vilken hjälp finns att få? Varmt välkomna!


ÖPPETS HUS PÅ GYMMET

Sportcenter Övik har öppet hus! De erbjuder stöd till dig som vill komma igång aktivitet/träning i din vardag för att stärka din psykiska och fysiska hälsa. Fina erbjudanden finns att ta del av!

SPES- Veronica Westin

Spes – Riksförbundet för Suicidprevention och Efterlevandestöd finns för oss som förlorat någon genom suicid. Vi ger egenerfaret stöd till dig som mist i självmord och förebygger att fler drabbas imorgon. Vi vill inte att det som hänt oss ska hända någon annan, men tyvärr tar omkring fyra personer sitt liv varje dag i Sverige. Suicid är den vanligaste dödsorsaken bland unga men genom kunskap och mod vet vi att det går att rädda liv!

Läs mer på www.spes.se


JA TILL PSYKISK HÄLSA

Anders Nydahl och Jörgen Östman

Du är inte ensam

Våga ta kontakt med omgivningen för att bryta ensamheten.

När du ser någon som inte mår bra – våga fråga och ta kontakt


VÅGA PRATA PSYKISK (O)HÄLSA- ETT SAMTAL MELLAN OSS

I detta samtal kommer vi att ta upp de utmaningar som finns när vi pratar om allt från god psykisk hälsa till självmord. Vi kommer att utforska tankar kring vad som är lämpligt att säga och vilken hjälp som finns tillgänglig, både för den drabbade och anhöriga. Moderator Jon Moraeus brinner för att skapa en mer öppen dialog om dessa svåra ämnen för att öka människors trygghet i sådana situationer. Vi kommer också att särskilt fokusera på anhörigperspektivet i detta komplexa ämne. Låt oss tillsammans arbeta för att bryta tystnaden och skapa en ökad förståelse. Tillsammans har vi förmågan att göra verklig skillnad.

I samtalet har vi:

Hockeyspelaren som var sekunder från att avsluta sitt liv, Jonas Norberg.

”Ja till Psykisk hälsa” Anders Nydahl, Jörgen Östman

Anhörigkonsulent, Catharina Ericsson

Behandlare/socionom på behandlingsteamet, Marielle Sjölund

HOPE/SPES, Veronica Westin

Moderator, Jon Morae


AXEL SCHYLSTRÖM

Bränd

I föreläsningen får vi följa med på Axels unika livsresa. Vi får ta del av lärdomar & erfarenheter från hans långa rehabilitering och hans liv som en av Sveriges värst brännskadade personer någonsin. Han pratar om utseendekomplex, psykisk ohälsa och vikten av att lära sig vara modig. Föreläsningen kombineras med intima sångnummer, vilket trollbinder och skapar en alldeles magisk stämning.


INSTÄLLD!!! GUNILLA LEINSKÖLD

Våra sinnen och hur de påverkar oss i vardagen

Denna föreläsning är tyvärr inställd!!


FRILUFTSLIV – ANN HOLST

Häng med oss ut

Presentation av förstudie om friluftsliv för personer med psykisk ohälsa. Ann Holst brinner för folkhälsa och friluftsliv, har arbetat som friluftsstrateg på Örnsköldsviks kommun och har lång erfarenhet av projekt. ”Häng med oss ut!” är ett koncept som ligger nära hjärtat för henne.


STRESSrehab Västerbotten

Ramona Schroderus & Katarina Steinholtz

Stressrehabilitering i Västerbotten bedömer, behandlar och rehabiliterar personer med stressrelaterad psykisk ohälsa, framför allt utmattningssyndrom, med syfte att återställa bästa möjliga hälsa, funktion och arbetsförmåga. Ramona Schroderus arbetar som psykolog/psykoterapeut och kommer att berätta om sömn och återhämtning. Katarina arbetar som avdelningschef på Stressrehab Västerbotten kommer att berätta om digital rehabilitering.

Rebecca Reis

Bild4.JPG

Hur enkla övningar kan förbättra din hållning och minska stress och värk.

En föreläsning om hur stress, hållning och känslor påverkar varandra och ditt fysiska och psykiska välmående. Du kommer under föreläsningen att få lära känna din egen kropp och dina obalanser samt få prova på enkla övningar som direkt förbättrar din hållning. Övningar som du lätt kan fortsätta göra hemma.

Bild6.JPG

Föräldrabyrån

Du är inte ensam om att känna utmaningar i ditt föräldraskap

Innehåll: 30 minuter om utmaningar med föräldraskap. Dagens föreläsning belyser föräldraskapet och lyfter konkreta tips på hur du som förälder kan stärka föräldrarollen och öka den positiva relationen till ditt barn.


Sara Melin- Lillaspeedos mamma

Sara Melin.jpg

Lilla Speedos mamma. En föreläsning om hur det är att lev med NPF i familjen


SHEDO på turné

Bild3.JPG

SHEDO PÅ TURNÉ – En personlig berättelse av Johanna Sigfridsson, informatör inom riksföreningen SHEDO (Self Harm and Eating Disorders Organisation). Föreläsningen vänder sig till alla som är intresserade och vill få ökad förståelse i ämnet. Efter föreläsningen ges möjlighet till samtal. Föreläsningen arrangeras av riksföreningen SHEDO och Sensus studieförbund.


Konsert- Dear Diary

Alma.jpg
Bild7.JPG

Filmvisning- Där kräftorna sjunger

Bild8.JPG

Avslutningsgudstjänst Sjukhusprästen Carola Sjölund Westin och Alma Vigren. Efter samlingen i kyrkan så bjuds det på smörgåstårta i Församlingshemmet och avslutningstal av Maria Gulliksson.

Tid: 11:00 Plats: Örnsköldsviks kyrka och församlingshem

Stort tack till våra sponsorer!

4 sponsorer på sway.jpg