Psykisk ohälsa ökar bland yngre personer i arbetsför ålder och likaså andelen sjukskrivningar till följd av detta. Patienten får idag först en läkartid för att sedan remitteras till psykolog för en bedömning inför eventuell behandling.

Idag är väntetiden till psykolog nästan 6 månader vilket innebär en flaskhals gällande personer med psykisk ohälsa. Vi vill förändra och effektivisera patientflödet kring denna patientgrupp genom att ta bort remisskravet från läkare till psykolog som innebär, inte bara fler läkartider till andra patientgrupper, utan också en ökad kvalité och tillgänglighet för våra medborgare med psykisk ohälsa. Vi vill också utveckla samarbetet mellan psykolog och rehabkoordinator i svårare sjukskrivnings- och rehabiliteringsärenden för att ge snabbare hjälp till aktuell patient och i förlängningen använda rätt resurs, rätt vårdnivå till rätt patientärende.

Syfte

Öka tillgängligheten till psykologisk bedömning/behandling för våra invånare med psykisk ohälsa samt effektivisera arbetssättet för patienter med sjukskrivnings- och rehabiliteringsbehov för snabbare återgång i arbete.

Mål

Ökad tillgänglighet för patienter med psykisk ohälsa samt effektivare flöde i sjukskrivning- och rehabiliteringsprocessen.

Målgrupp

Patienter med psykisk ohälsa.

Remiss

Ordinarie remissförfarande inom primärvården.

Kontakt

Hälsocentralen Ankaret, psykolog och rehabkoordinator.

Kort fakta

Projektägare: Hälsocentralen Ankaret.

Samverkande parter: Örnsköldsviks kommun.

Kontaktperson projekt: Liza Olsson, .