Bilaga Årsredovisning 2020 Enkätsammanställnng upplevelse av samverkan