Bilaga 2 Delårsredovisning 2023-06-30 Samordningsförbundet i Örnsköldsvik