Samordningsförbundet Örnsköldsvik FINSAM Kansliet Emmelie Carlsson Utvecklingsstrateg webb

Emmelie – vår nya utvecklingsstrateg

Låt oss presentera vår nya utvecklingsstrateg och biträdande förbundschef, Emmelie Carlsson.

Hon kommer senast från en av våra insatser, Resurslotsen, som hon fortfarande har samordningsansvaret över. Emmelie är i grunden utbildad legitimerad arbetsterapeut och har arbetat några år på vuxenpsykiatriska mottagningen i Örnsköldsvik.

Varmt välkommen Emmelie!