samordningsförbunden västernorrlan

Inspirationsdag 9 september med tema UVAS!

Samordningsförbunden i Västernorrland bjuder in till en inspirations dag med tema UVAS (unga som varken arbetar eller studerar)

Tillsammans kan vi skapa konkreta lösningar och undvika att målgruppen fastnar i systemet. Genom denna dag får vi dela idéer, ta del av senaste forskningen, nätverk och planera framåt.

Dagen kommer innehålla intressanta föreläsningar från MUCF (myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor), Lotta Qvarnlöf från Försäkringskassan föreläser om unga med aktivitetsersättning utifrån Försäkringskassans perspektiv, Katarina Stolpe från Attention berättar om projektet Vägen vidare, Frida Jonsson, docent och Carl Lundberg, doktorand, från Umeå Universitet berättar om vad som är viktigt i det lokala arbetet med UVAS och hur ett stödsystem för gruppen kan se ut? Lena Ivarsson, universitetslektor Mittuniversitetet håller ett föredrag om ett projekt gällande förebyggande av skolfrånvaro men också ökad skolnärvaro, i Timrå och Ånge kommun.

Vilka? Vi bjuder in dig som är beslutsfattare, förtroendevald eller arbetar nära målgruppen.
När? Måndag 9 september kl 09:00-15:30
Vart? Parkaden, Ådalsvägen 15, Härnösand

Klicka här för att läsa mer och anmäla dig: Anmälan inspirationsdag UVAS

Evenemanget är kostnadsfritt (lunch och fika ingår)