Personer som står långt från arbetsmarknaden och som inte direkt utan förberedelse kan ta del av Arbetsförmedlingens utbud av rehabiliteringstjänster behöver en förebyggande rehabilitering innan arbetsplatsnära rehabilitering är aktuell.

Denna arena och form av rehabilitering saknas fortfarande i samhället idag. Förlängning av tidigare lyckat projekt då parternas bedömning är att insatsen genom åren har stärkt deltagande individers resa mot egen försörjning. Övergångar mot gemensam kartläggning och sjukersättning påvisar detta. I annat fall finns det efter avslutad insats en bättre planering framåt mot nästa steg än vad fallet var innan insatsen. Rehabiliteringen som erbjuds hos Vidare Vy sker i samarbetade med kommunens arbetsmarknadsenhet, Startpunkten, där personer får träffa en handläggare/arbetsterapeut. Försäkringsutredarna (FU) på Försäkringskassan som arbetar med samordning av rehabilitering jobbar nära arbetsmarknadshandläggare/arbetsterapeuter och coacher på Startpunkten för att tidigt kunna samordna och utföra tillsyn av den insats som genomförs.

Syfte

Arbetsmarknadshandläggare/arbetsterapeuter inom Arbetsmarknadsenheten arbetar tillsammans med arbetsmarknadscoacher för att ge Försäkringskassan ett underlag där arbetsförmåga beskrivs för att möjliggöra fortsatt planering mot återgång i arbete.

Mål

Målet är att stärka de individer som uppbär sjukpenning eller aktivitetsersättning inför återgång till arbete, studier eller Arbetsförmedlingens tjänster och att därmed förkorta tiden som sjukskriven från arbetsmarknaden.

Målgrupp

Personer som är sjukskrivna eller uppbär aktivitetsersättning och står så långt från arbetsmarknaden att man inte kan ta del av Arbetsförmedlingens utbud av rehabiliteringstjänster, utan behöver en period för att bli redo för mer aktiv rehabilitering. Personer med psykiska diagnoser och sociala funktionshinder samt personer med fysiska funktionshinder och social problematik.

Remiss

Försäkringskassa remitterad till arbetsmarknadsenheten.

Kontakt

Helen Berglund.