Projektet riktar sig till en början till unga vuxna som inte etablerat sig på arbetsmarknaden och de behöver extra insatser för att bli anställningsbara. Eleverna kommer att påbörja en Vård- och omsorgsutbildning mot undersköterska där undervisningen kommer att ske 70% av utbildningstiden ute på en arbetsplats, arbetsplatsförlagt lärande, tillsammans med en handledare som har stöd av yrkeslärare. I de fall där det finns brister i det svenska språket får elev och handledare även stöd från språklärare ute på APL. De resterande 30% görs inne på skolan där språk- och yrkesutbildning vävs samman även där vid behov.

Syfte

 

Mål

Målet är att unga vuxna både med annat modersmål än svenska samt de som har svenska som modersmål ska etablera sig på arbetsmarknaden efter genomgången utbildning. Ett annat mål är att Lärlingsvux ska bli en naturlig del av kompetensförsörjningen i Örnsköldsviks kommun.

Målgrupp

Unga vuxna med annat modersmål än svenska

Remiss

 

Kontakt

 

Kort fakta

Projektägare: Örnsköldsviks kommun, bildningsförvaltningen

Samverkande parter:  Arbetsförmedlingen.

Kontaktperson projekt: